1- Taraflar
Hizmet sağlayıcısı HOLİDAYLAND TURİZM SEYAHAT ACENTASI LTD ŞTTİ “Turizm Firması” olarak anılacaktır. Rezervasyonda adı, soyadı
belirtilen kişi ve/veya temsil ettiği kişiler “Tüketici” olarak anılacaktır.
2- Konu
İş bu sözleşme Tüketici ile Turizm Firması arasında yapılmıştır.
Turizm Firmasının satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış koşulları belirtilen hizmetlerin gereği yazılı, görsel,
telefon ve elektronik ortamda yapılan hizmet satışları için düzenlenmiş olup, tarafların hak ve edimlerini
kapsamaktadır.
Turizm Firmasının web sitesinden Tüketici tarafından satın alınmış olan, transfer, tur ve araç tahsis hizmetini
otel ve konaklama,araç kiralama hizmetlerini kapsar, satın alınan hizmetin nitelikleri Web Sitesi Mesafeli Satış Sözleşmesi ve “Şartlar ve Koşullar”
sayfalarında ve hizmet bedeli de e-posta adresine gönderilen rezervasyon ve onay formunda belirtilmiştir.
3- Sözleşmenin Süresi
İş bu sözleşme; söz konusu rezervasyonun Turizm Firmasının tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve
herhangi bir ihtilaf vukuu bulmaz ise Tüketicinin aldığı hizmet bittiğinde kendiliğinden sona erer. İhtilaf
vukuunda ihtilafın kesin çözümüne kadarki dönemde bu sözleşme ilişkisi geçerli olacaktır.
4- Ödeme ve Fatura Bilgileri
Kredi kartı ile hizmet alımında Tüketici hizmet bedelini rezervasyon esnasında ödemekle yükümlüdür.
Hizmet bedelinde belirtilen fiyatlara K.D.V. dahildir.
Rezervasyonun ve ödemenin yapılması; Turizm Firmasının Web Sitesi Mesafeli Satış Sözleşmesi ve “Şartlar ve
Koşullar” sayfalarında belirtilen hükümlerin kabul edilmesi anlamını taşır.
Şikâyet ve geri ödeme taleplerinin hizmet tarihinden 7(yedi) gün sonrasına kadar info@holidaylandtravel.com
adresine iletilmesi gerekir.
Satın alınan hizmet karşılığında fatura düzenleme süresi V.U.K. gereğince ay atlamamak koşulu ile satın alındığı
tarih dahil 7 gündür.
Turizm Firmasının, tüketiciye göndereceği faturaların belgelenmesinde rezervasyon formunda verilmiş olan
bilgileri kullanacaktır.
Kredi kartı ödemelerinde müşterinin seçmiş olduğu taksitli ödeme seçeneklerinde ilgili banka ya da ödeme
sistemlerinin belirlemiş olduğu vade farkı hizmet bedeline ilave edilmekte olup otomatik olarak taksit ödeme
tablosunda belirtilmektedir.
Bankanın pos sistemine ya da ödeme sistemleri hizmeti veren firmaya yapılan kredi kartı ödemelerinin iptal
iade işlerinden doğacak masraflar müşteriye ait olacak şekilde iade edilecek tutardan düşülmektedir.
Web sitemizin rezervasyon sayfasında belirtilen ön ödemeli araçların Türkiye yerel saati temel alınarak 24 saat
önceden rezervasyonunun yapılması şartı aranmaktadır, rezervasyon yapıldığı takdirde süreyle ilgili sınırlama
kabul edilmiş sayılır.
Belirtilen araçların 24 saat altında oluşacak taleplerde bizimle iletişime geçilerek ön uygunluk alınması
gerekmektedir.
Web sitemizde bazı destinasyonlarda ödeme seçeneği olarak sadece ön ödeme şartı oluşabilmektedir.
Havalimanından geliş transferlerinde havalimanında bekleme süresi şirket politikası olarak 120 dk olarak
belirlenmiştir
Yurtdışından yapılan banka transferlerinde ülkeler arası finansal anlaşmalar ya da gönderen banka veya
muhabir bankanın komisyon politikasından kaynaklanan sebeplerden dolayı gönderilen tarafından kesilen
komisyonlar olabilmektedir.
Para transferi yapılacak bankadan kaynaklanan komisyon kesintileri ve sorumluluğu gönderen tarafına aittir.
Bu gibi bir durumun yaşanmaması için, lütfen bankanızdan teyit alın.
5- İptal ve Değişiklik
Tüketici, hizmetin başlamasına 12 saat kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği hizmet bedelinin tamamı
kendisine iade edilir.
Tüketici, hizmetin başlamasına 12 saatten az kalan süre içinde iptal taleplerinde tek yön hizmet bedelinin % 50
si iade edilir. (çift yön hizmet bedeli ödenmiş ise dönüş ücretinin tamamı geri iade edilir)
Tüketici rezervasyonda belirttiği bilgilerin doğru olmadığı tesbit edilerse Turizm Firması tarafından
rezervasyonu iptal edile bilir. Ayrıca Turizm Firması tüketiciyi yapılan rezervasyonla ilgili teyit amaclı önceden
arama yapabilir. Eğer bu aramalara veya gönderilmiş olan maillere tüketici tarafından cevap verilmezse Turizm
Firmasının rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir.
Bu koşullar kampanyalı hizmetleri, erken rezervasyon veya indirimli rezervasyonları kapsamaz.
Tüketici tarafından yapılan tarih değişikliklerinde iptal hükümleri geçerlidir.
Tüketici, Turizm Firmasından satın alınan hizmetle ilgili hizmet sözleşmesi kurallarına uyacağını; 3.kişilerin can,
mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının
bulunmadığını kabul eder.
Hizmetin ifasından sonra Tüketiciye ait kredi kartının Turizm Firmasının kusurundan kaynaklanmayan bir
şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans
kuruluşunun hizmet bedelini Turizm Firmasına ödememesi halinde Tüketici, hizmet bedelinden ve doğan
zararlardan sorumludur.
6- Genel hükümler
Turizm Firmasının, hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil edecek transfer aracında yaşanacak
mekanik arıza, trafik kazası, operasyonel aksaklıklar, hava muhalefeti, trafik sıkışıklığı, terör olayları, kolluk
kuvvetlerinin uygulamaları, vb. nedenler dolayı transferinizi gerçekleştiremeyeceğini anladığı andan itibaren
en kısa sürede alternatif bir araç sağlanmaya çalışılacak ve/veya aksi durumda da bilgi verecektir.
Transfer araçları yolcuları alacakları noktaya alınış saatinden 10 dakika önce ya da 10 dakika sonra gelebilirler.
Yolcular alınış noktasında kendilerine bildirilen alınış saatinden 10 dakika önce olmalıdırlar. Araç gelmediği
takdirde 10 dakika alınış noktasında beklemelidirler. Araç 15 dakika geç kaldığında acente taşımacı firmayı
arayarak onay aldıktan sonra kendi imkanlarıyla ulaşımını sağlamalıdır. Bu zaman taşımacı firma Turizm
Firmasına km başı 2tl ücret ödeyecektir.
Yolcular alınış noktasında olarak belirtilen mekanın (otel, bina, apartman v.b.) dış kapısının önünde
beklemelidirler.
Mücbir sebeplerle ( Kaza, arıza, lastik patlaması,trafik durumu v.b.) aracın yolcu alınış noktasına gecikmesi
durumunda yolcu havalimanına kendi imkanlarıyla gider. Havalimanı transfer ücreti Turizm firması
tarafından karşılanır. Yolcu uçuş saatini göz önünde bulundurarak havalimanına gitmek zorundadır. Yolcu
kendi imkanlarıyla havalimanına gitmez ve uçuşunu kaçırırsa Turizm firması sorumluluk kabul etmez.
 
Yukarıda belirtmiş olduğumuz durumlarda ödemesi alınmış olan transfer ücretinin iadesi tarafınıza kesintisiz
olarak iade edilecek ve/veya böyle bir durumda Tüketicinin kendi imkânlarınızla sağlamış olduğu havalimanına
ulaşımdan kaynaklanan fiyat farkı da Turizm Firması tarafından Tüketiciye ödenecektir. Fiyat farkı uçak
biletini kapsamaz.
7- Yürürlük
İş bu sözleşme 7 ana maddeden oluşmakta olup, gerektiği taktirde 2 nüsha halinde tanzim edilerek taraflarca
imzalanacak olup, sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklarda, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu
maddeleri uygulanır. Bu sözleşmeden doğacak olan uyuşmazlık konusunda İstanbul mahkemesi ve icra daireleri
yetkilidir.
Sözleşmeyi kendim ve/veya rezervasyon formunda belirtmiş olduğum isimleri yazılı kişiler adına okuyup, kabul
ettiğimi beyan ettim.
Bu beyanım; rezervasyon işlemini kendim yerine bir başkasının yürütmüş ve/veya imzalamış olması halinde
dahi geçerlidir.
Tüketici olarak adımıza düzenlenmiş olan Hizmet Sözleşmesi sayfasında belirtilen hükümlerinin tamamını,
göndermiş olduğum rezervasyon formunda yer alan bilgilerimin doğruluğunun sorumluluğunu, 4925 Sayılı
Karayolu Taşıma Kanununu ve Turizm Firmasının web sitesindeki bilgileri okuyup, anlayıp kabul ettiğimi beyan
ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dil Seçimi